28/06/2022
Breaking News

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจสอบ www.พวกเราชนะ.com ลงทะเบียนวันพรุ่ง!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงงาน “พวกเราชนะ” ได้รับความสนใจจากประชาชนติดตามข้อมูลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ายังชีพให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขวัววิด” แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่ประชาชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพิเคราะห์จากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ ลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ
2. ไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับคุณประโยชน์ชดเชยกรณีตกงานจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ บุคลากรราชการ บุคลากร ลูกจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าแรงจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.ระเบียบการคลังการเงินของรัฐ พุทธศักราช 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พุทธศักราช 2535 และก็ที่ปรับปรุงเพิ่มอีกในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงงานฯ
5. ไม่เป็นคนรับเบี้ยบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กรุ๊ปผู้ลงทะเบียนใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.พวกเราชนะ.com

ขั้นตอนการเข้าไปที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com และก็เริ่มกระทำลงทะเบียน “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียนพวกเราชนะ” ต่อจากนั้นจะมีเนื้อหาของโครงงาน เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ และก็ข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงงานพวกเราชนะ และก็มีช่องให้คลิก “รับรอง”
และก็ไปสู่หน้าเนื้อหาส่วนตัว หน้านี้ประชาชนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบบริบรูณ์ เป็นต้นว่า ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และก็เบอร์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำประมวลผล ให้คอยชั่วประเดี๋ยว ภายหลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะปฏิบัติการตรวจสอบคุณลักษณะ ตามข้อตกลงโครงงาน

ถ้าเกิดพบปัญหาลงทะเบียน www.พวกเราชนะ.com ถามไถ่ถึงที่เหมาะ สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และก็ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)