26/06/2022
Breaking News

www.ม33เรารักกัน.com ย้ำขั้นตอนขอ “ทบทวนสิทธิ์” สำหรับผู้ไม่ผ่านรอบแรก

“ประกันสังคม” ย้ำขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ “ม.33 เรารักกัน” สำหรับผู้ประกันตนไม่ผ่านรอบแรก ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ภายในวันที่ 15-28 มี.ค.64

วันที่ 16 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ่ยถึง การดูแลผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินแก้ไขจากรัฐบาล ผ่านโครงการ “ม.33 พวกเรารักกัน” เข้าสำรวจสิทธิ์การรับเงินได้เมื่อวันที่ 15-28 มี.ค. 64 ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com รวมทั้งกดการันตีตัวตนผ่านวิถีทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค.64 ซึ่งผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค.64 รวมทั้ง 5, 12 เม.ย. 64 ทีละ 1,000 บาท จนกระทั่งครบ 4,000 บาท โดยผู้เอาประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการผ่านร้านขายของ/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” รวมทั้งโครงการ “พวกเราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64


แต่ว่าสำหรับในกรณีที่ผู้เอาประกันตน สำรวจสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 พวกเรารักกัน สามารถขอทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค.64 ในเวลา 06.00–23.00 น. โดยขอให้ผู้เอาประกันตนกดเข้าไปที่เมนู “ทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง) หลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้เพื่อสำหรับการทวนสิทธิ์อย่างระมัดระวังแจ้งชัด ดังเช่นว่า ชื่อสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งรหัสหลังบัตร, วัน/เดือน/ปีเกิด, จังหวัดที่อยู่ที่อาศัย, เบอร์โทรศัพท์ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ขอทวนสิทธิ์”
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันตนสามารถสำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บ www.ม33พวกเรารักกัน.com พร้อมกดการันตีตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 5–11 เม.ย. 64 ผู้เอาประกันตนจะได้รับวงเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในวันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวนเงิน 4,000 บาท เพื่อให้ผู้เอาประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการผ่านร้านขายของ/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน หรือภายใต้โครงการคนละครึ่ง รวมทั้งโครงการพวกเราชนะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

แม้กระนั้น สำนักงานประกันสังคมได้ตั้งขึ้นศูนย์ประสานงานทวนสิทธิ์ ม33พวกเรารักกัน ที่สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องติดต่อประสานงานทวนสิทธิ์รวมทั้งอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำหารือรับประเด็นการลงทะเบียน ให้ผู้เอาประกันตนในโครงการ “ม.33 พวกเรารักกัน” ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ทุกวี่วัน แม้มีคำถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสบาย หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน).