26/06/2022
Breaking News

อเวนเจอร์ 3 Avenger 3

อเวนเจอร์ 3

อเวนเจอร์ 3 นี่เป็น…“เหล่าอเวนพบร์ยังคงจะต้องคุ้มครองโลกจากภยันตรายครั้งใหญ่ที่เกินกว่าที่ซุปเปอร์วีรบุรุษผู้เดียวจะต่อกรได้ อันตรายครั้งใหม่นั้นมาจากเงามืดของจักรวาล ‘ทานอส’ จอมเผด็จการที่จักรวาล เป้าหมายของเขาคือการรวบรวมอัญมณี อินฟินิตี้สโตนส์ทั้งยังหก เพื่อถือครองพลังที่เกินจะจินตนาการถึง แล้วก็ใช้พวกมันสำหรับการเปลี่ยนความจริงทั้งมวลของจักรวาล ทุกๆอย่างที่อเวนพบร์ต่อสู้มาก็เพื่อสิ่งนี้ เคราะห์กรรมของโลกแล้วก็จักรวาลไม่เคยซวดเซเท่านี้มาก่อน”

อเวนเจอร์ 3

Avenger 3