27/06/2022
Breaking News

เปิดประวัติ ‘ตรีนุช เทียนทอง’ รัฐมนตรีว่าการสตรีคนแรกของศธ.

เปิดประวัติ “ตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแท่นรมว.สตรีคนแรก ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากการที่เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งนางสาวตรีนุช เทียนทองคำ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 มี.ค.64 นั้น นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรก รวมทั้งทำให้กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

“นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” นับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นหน้าประวัติศาสตร์คราวแรกอีกเหมือนกัน ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีรัฐมนตรีหญิง ทั้ง 3 คน

ประวัติ “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• วันเดือนปีที่เกิด 12 กันยายน 2515
• การศึกษาเล่าเรียน
2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการคลัง WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

ประวัติการทำงาน

2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ แบงค์กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป S.P.T. Civil Group Ltd.
• รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญความเจริญรุ่งเรือง)
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมรวมทั้งความมั่นคงของคนเรา (นายสรอรรถ กลิ่นผุดม)
• เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพสภานิติบัญญัติเอเซียรวมทั้งแปซิฟิก (APPU)
• ผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการท่องเที่ยว
• โฆษกกรรมการการท่องเที่ยว
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ สกุลศรีสกุล)
• ผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

เครื่องราชย์เหรียญตรา

• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
• มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2548
นอกเหนือจากนั้น “นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ” ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการสินทรัพย์ รวมทั้งหนี้สินต่อป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสระแก้ว รวมทั้ง นพ.เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามีภรรยา รวมทั้งลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า มีสินทรัพย์ 494,981,474 บาท รวมหนี้สิน 2,536, 193 บาท โดยเป็นสินทรัพย์ของผู้อื่น 416,016,596 บาท เป็นของนายเจษฎา สามีภรรยา 70,449, 104 บาท ส่วนลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท
โดยสินทรัพย์ส่วนมาก น.ส.ตรีนุช แบ่งเป็นเงินฝาก 36, 163,608 บาท เงินทุน 38,587,406 บาท ที่ดิน ส่วนมากอยู่ในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี นนทบุรี มูลค่ารวม 298,447,200 โรงเรือนรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง มูลค่ารวม 31,160,000 บาท สิทธิรวมทั้งสัมปทาน มูลค่า 11,699,382 บาท สินทรัพย์อื่นไม่มี