28/06/2022
Breaking News

เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ “เราชนะ” 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) สำนักงานบริหารหนี้สินฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ยกตัวอย่างเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย และ บมจ.ไทยการขาย
“ประชาชาติธุรกิจ” เก็บกระบวนการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” ทั้ง 2 วิธี ดังต่อไปนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน จำต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการค้าขายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกเหมาะธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังต่อไปนี้
• ธนาคารไทยการขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (ควรจะเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการค้าขายเหมาะ สาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย