29/06/2022
Breaking News

องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) นายแพทย์แก้วสีไม้ไผ่ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงหมอเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าสัญญาประกันภัยรายตัว ซึ่งหลังจากนี้ชมรมโรงหมอเอกชนจะไปกำหนดราคากึ่งกลางค่าสำหรับบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงหมอต่อไป
ช่วงเวลาเดียวกันแต่ละโรงหมอจะได้ประกาศให้ประชากรสั่งจองหรือรับรองการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนก.ค.นี้ เพื่อส่งปริมาณการจองของแต่ละโรงหมอให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้ดำเนินการแบ่งสรรให้สอดคล้องกับปริมาณที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ปริมาณ 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 ปริมาณ 1.1 ล้านโดส

ส่วนการดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มอีกนั้น องค์การฯ ได้ประสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าได้รับการยืนยันปริมาณเพิ่มอีกจากบริษัท ทางองค์การฯ แจ่มแจ้งให้รู้ต่อไป

ดังนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้แทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาขายให้กับโรงหมอเอกชนตามวิถีทางกฎระเบียบของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ
แม้กระนั้น ช่วงวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้าที่ผ่านมา นายแพทย์เฉลิม หาญการขาย นายกชมรมโรงหมอเอกชน กล่าวมาว่า ชมรมโรงหมอเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนขายวัคซีนของ โมเดอร์นา มีการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อกำหนดราคาให้บริการวัคซีนลู่ทางโมเดอร์นาของโรงหมอเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงหมอเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิศูนย์รวมค่าวัคซีน ค่าสำหรับบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งสิ้นแล้ว
• โรงพยาบาลเอกชนเคาะราคา “โมเดอร์นา” อีกรอบ เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 เดือนกรกฎาคมนี้