26/06/2022
Breaking News

สธ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด เข็ม2 ศูนย์ฉีดบางซื่อ ได้ที่รพ.ใกล้บ้าน เผยขั้นตอน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีด วัคซีนโควิด เข็ม 2 ของ ศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ

1999

วันที่ 19 สิงหาคม2564 ผู้สื่อข่าวแถลงการณ์ว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ใจความว่า นพ.สุระ ยอดเยี่ยมศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกึ่งกลางบางซื่อปฏิบัติงานฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่พสกนิกรทั้งยังใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และคนในบ้านนอกที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม2564 ถึงปัจจุบันนี้รวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งใกล้จะถึงระบุรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้
นพ.สุระ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะสำหรับพสกนิกรบ้านนอกที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงเวลารับเข็มสองไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกึ่งกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกึ่งกลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้าน ก่อนวันนัดฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ และมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงหมอกลางแจ้งความประสงค์ไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงหมอแจ้ง

199
นพ.สุระ กล่าวอีกว่า เวลานี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมตัว โดยมีหนังสืออธิบายหนทางไปยังหมอสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อหน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยสะสมรายนามพสกนิกรที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มสองที่โรงหมอใกล้บ้านและจำนวนวัคซีนมายังที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดสังกัดเดิม เพื่อสะสมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุส่งมายัขี้งกรมควบคุมโรค ในการจัดสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและตอนที่แจ้งนัดไว้กับพสกนิกร โดยตอนหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามธรรมดา

“การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มสองของศูนย์ฉีดวัคซีนกึ่งกลางบางซื่อที่โรงหมอใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงหมอสนับสนุนสุขภาพตำบล ช่วยให้พสกนิกรมีความสบาย ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับเชื้อวัววิด 19 เวลานี้โรงหมอขึ้นตรงต่อกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมตัว พสกนิกรสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองใกล้บ้านแน่ๆไม่มีตกหล่น” นพ.สุระ กล่าว