27/06/2022
Breaking News

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงการ “พวกเราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและพวกเราเที่ยวร่วมกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จด้านในวันที่ 27 เดือนมกราคม 2564 (กลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกกรองได้เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่ปรารถนาตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ “พวกเราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะ
• เลขลำดับบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• สกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดคำว่า “ตรวจสอบสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ทั้งนี้ กลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการพวกเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 ปริมาณ 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์วันแล้ววันเล่าพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มพสกนิกรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ” สามารถแสดงความปรารถนาขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.พวกเราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความปรารถนาได้เมื่อวันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 และสามารถตรวจสอบผลการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณลักษณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นงามเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 และกระทรวงการคลัง จะนับว่าผลการพินิจพิเคราะห์ทวนสิทธิ์เป็นอันจบ.