26/06/2022
Breaking News

รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ที่นา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนทางเลือก” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
จากที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชากรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จึงขอให้ท่านที่อยากฉีดวัคซีนยืนยันการจองแล้วก็จ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงพยาบาลจะจัดการจัดสรรวัคซีนแล้วก็ฉีดให้แก่ท่านต่อไป

ดังนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด กรุณาพิจารณาเงื่อนไข แล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขกฎเกณฑ์การจองวัคซีนทางเลือก Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันแล้วก็ในเวลาที่ชำระเงินก่อน-ข้างหลัง

2.จ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วรวมค่าสำหรับบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (หากมี)
3.ราคาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิการ 5 แสนบาทแล้วก็ผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการคืนเงินทุกกรณี แม้ตอนหลังท่านไม่มุ่งหมายรับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆรับการฉีดวัคซีนแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “พิจารณาแล้วก็สารภาพสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่สามารถที่จะยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆฉีดวัคซีนแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดให้แก่ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยด่วนที่สุด (โดยเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงต.ค. 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้ตระเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่มุ่งหมายจะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่คนอื่นๆได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้กระทำจองล่วงหน้าอย่างต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดฉีดวัคซีน