29/06/2022
Breaking News

ด่วน! “อนุชา” เปิดเผย มติ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย มติ มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าข่ายให้ความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศ.ดำเนินงานสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร กล่าวถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง ให้ความคิดเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลช่วงเหตุการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อหนทางต่างๆอีกทั้งมีการทำประชาสัมพันธ์โฆษณาขายของ (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสัมพันธ์เพื่อพินิจพิเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งนับว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายน้องชาย กล่าวว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้วของพระมหาสมปองเข้าข่ายการแสดงความเห็นด้านการเมือง แล้วก็เป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวโยงดำเนินงานต่อไป
นายน้องชาย กล่าวว่า ตนกำชับให้ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เร่งดำเนินงานตามมติมหาเถรสัมพันธ์ (มส.) โดยเร็ว โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงหัวหน้าคณะสงฆ์ดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวโยง พร้อมตรวจทานการกระทำของสงฆ์ที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนา.