29/06/2022
Breaking News

ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสืออธิบายถึงการสั่งซื้อวัคซีนวัววิด-19 ว่า เรียน ท่านผู้แสดงความพึงพอใจสำหรับการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี ดังที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนโอกาส โดยหวังให้ราษฎรสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ แล้วก็ท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนโอกาส (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินงานจัดซื้อวัคซีน ณ เหตุการณ์เดี๋ยวนี้ ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่เด่นชัดแก่ทุกท่านมิได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในขณะใด ซึ่งโรงหมอถือว่าอาจกำเนิดการเสี่ยงแก่ท่าน แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อผู้รับบริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุด โรงหมอวิภาวดีก็เลยพิจารณาตกลงใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โรงหมอวิภาวดีก็เลยอยากขอโทษทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ แล้วก็ขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สุจริตใจของโรงหมอที่มีต่อทุกท่าน ทั้งนี้ ถ้าหากโรงหมอวิภาวดีได้รับความแจ่มแจ้งสำหรับการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนโอกาส โรงหมอจะขอติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามสิ่งที่จำเป็นต่อไป ขอขอบคุณ โรงหมอวิภาวดี

ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการโพสต์เนื้อความดังกล่าวมาแล้วข้างต้นออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นจำนวนไม่ใช่น้อย โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คงจะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก โรงพยาบาลโดนฝ้ายข้างใดข้างหนึ่งบีบแล้วก็บีบคั้น ขวางกั้นการนำเข้าวัคซีน จนกระทั่งไม่อาจจะจัดซื้อได้ …