28/06/2022
Breaking News

จุดตรวจโควิด กรุงเทพมหานคร (2 ก.ค.) มีที่ไหนบ้าง ?

เปิดพิกัดจุดตรวจโควิดในกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ก.ค.64 มีทั้งหมด 6 แห่ง

555

วันที่ 1 ก.ค. 2564 ที่ทำการโปรโมท จังหวัดกรุงเทพมหานคร แจ้งพิกัดหน่วยบริการตรวจเชิงรุกวัววิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 2 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีทั้งปวง 6 สถานที่ ดังต่อไปนี้
1. สวนพญาไทภิรมย์ ถนนหนทางริมคลองสามเสน เขตพญาไท
2. ตลาดเอซีสายไหม เขตสายไหม
3. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี
4. สวนหลวงสแควร์ แขวงวังใหม่ เขตนิโลบลวัน
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย เขตบางกอกใหญ่
6. วิทยาลัยแนวทางราชสิทลำธารม เขตบางบอน
เอกสารรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่จำต้องใช้
• บัตรประจําตัวราษฎรตัวจริงพร้อมสำเนา
• ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้สมัครสมาชิก (หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)
ดังนี้ ถ้าเกิดต้องการเอกสารยืนยันผลของการตรวจ ได้โปรดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ นอกจากนี้ ทางแอดไม่นเพจฯ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมทางช่องคอมเมนต์ว่า ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับผลของการตรวจทางใจความ sms ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งเอาไว้ใน 24 – 48 ชั่วโมงหลังการตรวจ