26/06/2022
Breaking News

ครอบครัว ‘ไฮโซลูกนัท’ ออกแถลงการณ์สรุปตาขวาบอดจากการโดนยิงแก๊สน้ำตา จ่อฟ้องกลับตร.ทั้ง แพ่ง-อาญา

19 ส.ค.64 – เพจเฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay ของนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ลูกนัท ออกแถลงการณ์กรณีอาการบาดเจ็บระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารเผยแพร่ทั่วไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ว่า นายธนัตถ์ ธนาธุระอำนวย (ลูกนัท) ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้ารวมทั้งดวงตาจากการปฏิบัติงานควบคุมรวมทั้งสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสนามรบรวมทั้งแยกดินแดง จ.กรุงเทพฯ กระทั่งจำต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากคณะแพทย์นั้น

นายธนัตถ์ฯ รวมทั้งครอบครัวธนาธุระอำนวย ขอขอบคุณคณะแพทย์ผู้กระทำการตรวจรักษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนญาติมิตรที่ได้ขอความปรานีช่วยเหลือ หรือติดตามไต่ถามการบาดเจ็บของนายธนัตถ์ฯ รวมทั้งความก้าวหน้าสำหรับการตรวจรักษาด้วยความกังวลรวมทั้งประสงค์ดีมาโดยตลอด ในการนี้ นายธนัตถ์ฯ รวมทั้งครอบครัว ขอเรียนต่อมหาชนว่า ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวรวมทั้งคณะแพทย์ผู้รักษายังไม่เคยให้ข่าวใดๆก็ตามกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่มิใช่สมาชิกในครอบครัว เพราะฉะนั้น ครอบครัวธนาธุระอำนวยก็เลยขอแถลงข้อมูลตามความจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในประการแรก นายธนัตถ์ ได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลฉีกขาดเป็นรูปครึ่งวงกลมที่บริเวณขนคิ้วขวา ลักษณะมีเหตุมาจากการถูกกระแทกด้วยวัตถุของแข็งไม่มีคม ลักษณะเป็นกระบอกกลม ซึ่งคณะแพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่านายธนัตถ์ มีแผลบวมช้ำที่เบ้าตาขวา รวมทั้งมีบาดแผลฉีกขาดที่ขนคิ้วขวา กระจกตาขวาฉีกขาด ลูกตาขวาแตก จอประสาทตาขวาลอก

ต่อจากนั้น นายธนัตถ์ ก็เลยได้เข้ารับการรักษาการบาดเจ็บจากคณะแพทย์ด้วยการผ่าตัดแล้ว ตอนนี้มีลักษณะพื้นฐานปลอดภัยรวมทั้งทรงตัว แต่ยังมีความสำคัญที่จะจำต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เพิ่มเติมอีกต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน โดยแพทย์มีข้อคิดเห็นว่า ภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว ดวงตาข้างขวาของนายธนัตถ์ จะไม่อาจจะมองเห็นได้อีก

ครอบครัวธนาธุระอำนวยขอเรียนว่า นายธนัตถ์ ได้ร่วมการชุมนุมช่วงวันที่ 13 เดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งคือการใช้เสรีภาพสำหรับการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเสรีภาพสำหรับการชุมนุมโดยสงบรวมทั้งปราศจากอาวุธ จากที่รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติยืนยันเสรีภาพดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้ โดยนายธนัตถ์ มีเจตนาที่จะแสดงความคิดเห็นรวมทั้งชุมนุมอย่างสงบโดยยึดมั่นในหนทางสันติวิธีมาแต่แรกเริ่ม โดยตลอดการร่วมชุมนุมนายธนัตถ์ ได้แสดงออกรวมทั้งมานะอย่างมากสำหรับการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามที่อาจจะส่งผลให้กำเนิดความร้ายแรง หรือความเสี่ยงต่อความร้ายแรง ความระส่ำระสาย รวมทั้งความเสื่อมโทรมแก่บุคคลที่เกี่ยวเนื่องทุกฝ่าย ดังที่ได้ปรากฏหลักฐานเป็นที่รับรู้โดยธรรมดา

ดังนี้ หากว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ควบคุมฝูงชน (คฝ.) หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวเนื่องนั้นจะมีอำนาจหน้าที่สำหรับการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งดูแลความเรียบร้อยสำหรับการชุมนุม แต่ก็จำต้องทำหน้าที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นโดยยกย่องรวมทั้งนึกถึงสิทธิเสรีภาพรวมทั้งความปลอดภัยโดยรวมของพสกนิกรผู้เข้าร่วมการชุมนุม

อย่างไรก็ดี ได้ปรากฏเรื่องจริงว่าในระหว่างการชุมนุมนั้น ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้เลือกใช้มาตรการสำหรับการสลายการชุมนุมหลายประการที่มีความเสี่ยงสำหรับการก่อเกิดความเสื่อมโทรมแก่ชีวิตหรือร่างกายของผู้เข้าร่วมชุมนุม ตัวอย่างเช่น การยิงแก๊สน้ำตา หรือการยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มพสกนิกรผู้ชุมนุม ในขณะที่การชุมนุมดังที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ปรากฏเรื่องจริงหรือสถานการณ์การใช้ความร้ายแรงถึงระดับที่จะเป็นเหตุให้รัฐบาลมีความสำคัญจำต้องใช้มาตรการที่มีความร้ายแรงสำหรับการสลายการชุมนุมดังที่กล่าวมาข้างต้น

หรือแม้ปรากฏเรื่องจริงว่า ในขณะนั้นอยู่ในสภาพการณ์ที่จำเป็นต้องใช้มาตรการยิงแก๊สน้ำตา หรือยิงกระสุนยางก็ตาม การกระทำการของเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะต้องกระทำไปตามหลักทฤษฎีรวมทั้งมาตรฐานสากล กล่าวอีกนัยหนึ่ง สำหรับการทำการยิงแก๊สน้ำตานั้น จำต้องใช้แนวทางการยิงแบบวิถีโค้งในลักษณะโพรเจกไทล์ (Projectile) โดยจำต้องไม่ทำการยิงวิถีตรงหรือเล็งเข้าพบตัวบุคคลโดยเด็ดขาด รวมทั้งในส่วนของการยิงหรือใช้กระสุนยางนั้นจำต้องเล็งยิงไปในบริเวณที่ต่ำกว่าเอวหรือบริเวณขาเท่านั้น

ดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตาหรือกระสุนยาง ต้องห้ามยิงจากที่สูงหรือมุมสูงโดยเด็ดขาด ซึ่งในกรณีของนายธนัตถ์ มีเหตุมาจากการยิงแก๊สน้ำตาที่ไม่ใช่การยิงแบบวิถีโค้ง กระทั่งกำเนิดเป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินได้นั่นเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายธนัตถ์ รวมทั้งครอบครัวก็เลยเห็นว่าการใช้มาตรการสลายการชุมนุมดังที่กล่าวมาข้างต้นคือการใช้กําลังรวมทั้งเครื่องมือควบคุมฝูงชนที่เกินจําเป็น มิได้สัดส่วนที่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับหนทางสากลสำหรับการจัดแจงรวมทั้งควบคุมฝูงชน อีกทั้งเป็นการกระทำที่เกินเหมาะสมแก่เหตุและไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระทั่งเป็นเหตุให้พสกนิกรไม่น้อยเลยทีเดียวรวมทั้งนายธนัตถ์ ได้รับบาดเจ็บอันเป็นการฝ่าฝืนต่อสิทธิเสรีภาพสำหรับการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการชุมนุมของพสกนิกร

ด้วยประการฉะนี้ นายธนัตถ์ฯ รวมทั้งครอบครัวก็เลยมีความต้องการที่จะใช้สิทธิสำหรับการฟ้องร้องตามกฎหมายทั้งยังในคดีอาญา คดีแพ่ง รวมทั้งคดีอื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด สำหรับการพิสูจน์เรื่องจริง รวมทั้งความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นต่อนายธนัตถ์ เนื่องด้วยการใช้อำนาจหน้าที่ การกระทำการ รวมทั้งการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นจนกว่าจะถึงที่สุดในทุกช่องทาง

โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้เป็นบรรทัดฐานรวมทั้งตัวอย่างสำหรับการป้องกันสิทธิเสรีภาพสำหรับการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเสรีภาพสำหรับการชุมนุมโดยสงบรวมทั้งปราศจากอาวุธของพสกนิกรตามรัฐธรรมนูญฯ ที่บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งความเห็นของตนเอง รวมทั้งอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิรวมทั้งศักดิ์ศรีของนายธนัตถ์ รวมทั้งครอบครัวตามกรอบของกฎหมายรวมทั้งตามรัฐธรรมนูญฯ

โดยการปฏิบัติงานดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนี้นายธนัตถ์ รวมทั้งครอบครัวมิได้มีเจตนารวมทั้งมิได้มีความต้องการที่จะให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือฝ่ายการเมืองใดนำไปใช้ผลดีในทางการเมือง ไม่ว่าในลักษณะหรือประเด็นใดก็ตาม

ครอบครัวธนาธุระอำนวย ขอเรียนว่าสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับนายธนัตถ์ ถือเป็นความสูญเสียครั้งรุนแรงของครอบครัว ซึ่งครอบครัวธนาธุระอำนวยหวังว่าการปฏิบัติงานใดๆก็ตามถัดจากนี้ จะช่วยไม่ให้กำเนิดความสูญเสียหรือความร้ายแรงในลักษณะเดียวกันต่อบุคคล หรือพสกนิกรที่ต้องการแสดงออกทางความนึกคิดของตนเองโดยสงบรวมทั้งปราศจากอาวุธ

โดยขอยืนยันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ ของพสกนิกรจำต้องผิดกัดกันหรือคุกคามโดยรัฐ แล้วก็การใช้อำนาจหรือการกระทำงานของหน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายจะต้องเป็นไปตามหนทางสันติวิธีรวมทั้งเป็นไปตามหลักสากล โดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือกระบวนการทำให้กำเนิดความร้ายแรงใดๆก็ตาม