28/06/2022
Breaking News

คปภ. ชี้ อาคเนย์สัญญาประกันภัย ยังมิได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ประกันยังป้องกันอยู่

asia

คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัยยังไม่ได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความปกป้องอยู่ เปิดเผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อกระดาน คปภ. ใคร่ครวญ ควรต้องดำเนินงานเพื่อปกป้องคุณประโยชน์ของพลเมืองผู้เอาประกันภัย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 65 สำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ช่วยเหลือการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.บอกว่า ดังที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชน กรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมือรมการแล้วก็ผู้จัดการ ตลาดค้าหุ้นที่เมืองไทย นั้น

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนแจกแจงว่า ตามมาตรา 57 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พุทธศักราช 2535 ซึ่งปรับแต่งเพิ่มเติมอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2551 กำหนดให้กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดตั้งใจจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อปกป้องคุณประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อจำกัด แล้วก็ระยะเวลา ให้บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติให้เสร็จก่อนที่จะคณะกรรมการจะอนุญาตให้เลิกกิจการ อย่างต่ำดังต่อไปนี้

1. แนวทางจัดแจงหรือการโอนภาระติดพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังส่งผลผูกพันอยู่

2. วิธีการบอกกล่าวให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียรู้ แล้วก็ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการสินทรัพย์แล้วก็หนี้ อีกทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการค้าประกันวินาศภัยแล้วก็การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ระยะเวลาของการดำเนินงานตามข้อ 1-4 ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็บริษัทตั้งใจจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้ส่งผลนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วก็ให้มีการชำระบัญชี

ถึงแม้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านสำนักงาน คปภ. แล้ว แต่คณะกรรมการ คปภ. ยังไม่ได้อนุญาต ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานใคร่ครวญเนื้อหาต่างๆเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. ใคร่ครวญต่อไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับจ่ายหนี้ที่เกิดขึ้นจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็เพื่อปรับปรุงธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพเพียงแค่นั้น
ตามมาตรา 79 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พุทธศักราช 2535 ซึ่งปรับแต่งเพิ่มเติมอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2558 ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุภารกิจของกองทุนฯ ให้เกี่ยวเนื่องถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

ฉะนั้น ขอให้พลเมืองอย่าตระหนก โดยรับรองว่าช่วงนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จวบจนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งทีมงานมี เจ้าหน้าที่สายกำกับธุรกิจแล้วก็การลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจสัญญาประกันภัย สายกฎหมายแล้วก็คดี แล้วก็สายปกป้องสิทธิประโยชน์ ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการปกป้องคุณประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วก็ผู้มีส่วนได้เสีย